Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Uzmanlık

UYGULAMA VE UZMANLIK

TEMEL UYGULAMA VE UZMANLIK ALANLARIMIZ

Türkiye Cumhuriyeti sınırları çerçevesinde müvekkillerini tüm adli ve idari merciler ve üçüncü kişilere karşı temsile yetkili olan avukatlarımızın temel uygulama ve uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir.

Spor Hukuku
Spor Menajerliği
Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku
Ceza Hukuku
İdare Hukuku
Vergi Hukuku
Basın Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Rekabet Hukuku
Bilişim Hukuku
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku
İş Hukuku
Şirket Tasviyesi
İflas Hukuku
Şirketlere Danışmanlık
İcra ve İflas Hukuku

Mahkemeler nezdinde dava açma ve takip etmenin yanı sıra, birçok şirkete de sürekli veya olay bazında danışmanlık hizmeti büromuz tarafından verilmektedir. Danışmanlık hizmetimiz, şirketlerin gerçek ve tüzel kişiler ile idari makamlar arasında olan hukuki uyuşmazlıklarının mahkemeler nezdinde dava yoluyla veya iç ve dış tahkim yoluyla çözümünü, idari makamlar nezdinde başvurular gerçekleştirilerek neticelendirilmesi hizmetlerini kapsadığı gibi, yerli ve yabancı şirketlerin kurulması, birleşmesi, nev’i değiştirmesi, şube ve temsilcilik kurulması ve şirket tasfiyesi işlemleri de bu kapsamda büromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.